“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru “

Projekta numurs: 9.3.2.0/17/I/006

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot Vidzemes slimnīcas kā reģionālas daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu, izlietojumu, pacientu drošības nodrošināšanu un vides pieejamību.

Projekta aktivitātes: Bērnu slimību nodaļas, Terapijas 2 nodaļas, Laboratorijas un Asins sagatavošanas nodaļas, Vidzemes Rehabilitācijas centra stacionārās daļas, Hronisko pacientu aprūpes nodaļas, Neiroloģijas nodaļas un insulta vienības, Ambulatorās nodaļas, Funkcionālās diagnostikas nodaļas, Endoskopiju nodaļas, ieejas mezgla un kāpņu telpu pārbūve un medicīnisko iekārtu iegāde.

Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”

Projekta attiecināmās izmaksas:

9.3.2. Specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 8 066 846,99
• ERAF finansējums (85%) – EUR 6 856 819,44
• Valsts budžeta finansējums (9%) – EUR 726 015.92
• Ārstniecības iestādes finansējums (6%) – EUR 484 011,63, SIA „Vidzemes slimnīcas” līdzfinansējums, kas ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
• Projekta neattiecināmās izmaksas – EUR 1 184 044,50, SIA „Vidzemes slimnīcas” līdzfinansējums, kas ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

13.1.5. Specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 3 726 028,20
· ERAF finansējums (59,38%) – EUR 2 212 568,00
· Valsts budžeta finansējums (18,45%) – EUR 687 541,00
· SIA „Vidzemes slimnīcas” līdzfinansējums (22.17%)- EUR 825 919,20
· Projekta neattiecināmās izmaksas – EUR 300 497,64, kas ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Ar projektu saistītās relīzes Vidzemes slimnīcas mājaslapā:

Vidzemes slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas būvdarbi tuvojas noslēgumam 28/08/2023

Uzsākta NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves 2. kārta 10/02/2023

Pabeigta NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves pirmā kārta 20/01/2023

Turpinās NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūve 24/11/2022

Piešķirts papildu finansējums NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas nodaļas pārbūvei 25/05/2022

Noslēgumam tuvojas NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas nodaļas pārbūves projektēšana 17/03/2022

Turpinās NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas pārbūves projektēšana 15/11/2021

Vidzemes slimnīcā atklāta pārbūvētā Neiroloģijas nodaļa ar insulta vienību 18/10/2021

Pabeigta neiroloģijas nodaļas pārbūve 16/09/2021

Turpinās Neiroloģijas nodaļas pārbūve

Ambulatoro pakalpojumu uzlabošanai – telpu pārbūve un jaunas tehnoloģijas

Ambulatoro pacientu ērtībām un drošībai

Pabeigta endoskopiju nodaļas pārbūve 31/08/2020

Sāksies ieejas mezgla un kāpņu telpas pārbūve 10/03/2020

Atvērta pārbūvētā hronisko pacientu aprūpes nodaļa 31/01/2020

Atklātas pārbūvētās laboratorijas un asins sagatavošanas nodaļas telpas 11/12/2019

Pabeigta laboratorijas un asins sagatavošanas nodaļas pārbūve 04/12/2019

Sāksies Ambulatorās daļas telpu pārbūve 08/08/2019

Uzsākta laboratorijas un asins sagatavošanas nodaļas pārbūve 21/03/2019

Iegādātas jaunas rentgena iekārtas/23/08/2018

Vēl divās Vidzemes slimnīcas nodaļās sāksies telpu pārbūve 20/08/2018

Parakstīts līgums par endoskopiju nodaļas projektēšanu 14/06/2018

Sāksies Terapijas nodaļas 2 pārbūve 26/04/2018

Atzinība Bērnu slimību nodaļas pārbūvei 29/03/2017

Svinīgi atklāta pārbūvētā Bērnu slimību nodaļa 27/12/2017

Pabeigts bērnu slimību nodaļas pārbūves projekts 21/12/2017

Parakstīts līgums par ERAF projekta realizāciju 20/10/2017

Ar projektu saistītie raksti Valmieras pašvaldības informatīvajā izdevumā:

Uzsākta NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves otrā kārta (izdevums Nr.2, februāris, 2023, 21.lpp.) 

Vidzemes slimnīcā pabeigta neiroloģijas nodaļas pārbūve (Izdevums Nr.3, septembris, 2021)

Slimnīcā uzstādītas jaunas rentgena iekārtas (Izdevums Nr.187, 2018. gada septembris)

Pabeigta Bērnu slimību nodaļas pārbūve (Izdevums Nr. 169, 2017. gada decembris)

Ar projektu saistītās publikācijas Valmieras pašvaldības mājas lapā:

Piešķirts papildu finansējums projekta realizācijai 10/06/2022

Vidzemes slimnīcā darbu sāk pārbūvētā neiroloģijas nodaļa 19/10/2021

Vēl divās Vidzemes slimnīcas nodaļās sāksies pārbūve 20/08/2018

 

Ar projektu saistītas publikācijas laikrakstā “Liesma”:

Atklāta pārbūvētā Neiroloģijas nodaļa (20/10/2021)

Ar projektu saistītas publikācijas laikrakstā “Ziemeļlatvija”:

Vidzemes slimnīcā atklāta pārbūvētā neiroloģijas nodaļa ar insulta vienību 19/10/2021

Uzsākta Vidzemes slimnīcas NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves otrā kārta 14/02/2023

Vidzemes slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas būvdarbi tuvojas noslēgumam 28/08/2023

Ar projektu saistītie raksti portālā www.valmieraszinas.lv:

Vidzemes slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas būvdarbi tuvojas noslēgumam

Uzsākta NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves otrā kārta 13/02/2023

Piešķirts papildu finansējums NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un reanimācijas nodaļas pārbūvei 03/06/2022

Vidzemes slimnīcā darbu sāk pārbūvētā neiroloģijas nodaļa 19/10/2021

Vidzemes slimnīcā pabeigta neiroloģijas nodaļas pārbūve 24/09/2021

Pēc pārbūves atvērta Vidzemes slimnīcas ambulatorās daļas un funkcionālās diagnostikas nodaļas telpas 04/03/2021

Vidzemes slimnīcā pārbūvētas Ambulatorās daļas telpas 24/02/2021

Pabeigta endoskopiju nodaļas pārbūve 03/09/2020

Atklāta pārbūvētā laboratorija un asins sagatavošanas nodaļa 10/12/2019

Sāksies Vidzemes slimnīcas Ambulatorās daļas telpu pārbūve /08/08/2019

Septembrī Vidzemes slimnīcā sāksies pārbūve vēl divās nodaļās 21/08/2018

Ar projektu saistītie sižeti:

Atklāta pārbūvētā hronisko pacientu aprūpes nodaļa 29/01/2020

Atklāta pārbūvētā laboratorija un asins sagatavošanas nodaļa 10/12/2019

Pārbūvētās Bērnu slimību nodaļas atklāšana 22/12/2017

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšana.

Scroll to Top
Skip to content