Pakalpojumu apmaksas nosacījumi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Maksājums par ambulatoriem pakalpojumiem (ārstu/speciālistu vizītes, izmeklējumi, dienas stacionārs) jāveic reģistratūrā pirms pakalpojuma saņemšanas.

Par stacionāriem pakalpojumiem, izrakstoties no nodaļas, tiek sagatavots rēķins, ko var apmaksāt uz vietas nodaļā.

Norēķināties iespējams sekojošos veidos:

 • uz vietas slimnīcā jebkurā kasē;
 • uz vietas nodaļā (tikai bezskaidras naudas darījumi);
 • bankā, pastā;
 • internetbankā.

Pakalpojuma sniedzējs: Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 

Juridiskā adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV4201        

 

Reģistrācijas numurs: 40003258333

 

Bankas konti:

Luminor Bank AS, Kods RIKOLV2X, Konta Nr. LV87 RIKO 0002 0107 1435 2

SWEDBANK AS, Kods HABALV22, Konta Nr. LV58 HABA 0001 4020 4911 1

SEB banka AS, Kods UNLALV2X, Konta Nr. LV34 UNLA 0018 0006 0990 5

 

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kas pacientam jāveic veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Veicot pacienta līdzmaksājumu, jāsaņem maksājumu apliecinošs dokuments – čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Pacienta līdzmaksājumu apmēru var noskaidrot NVD mājaslapā vai Slimnīcas mājaslapas sadaļā Cenrādis

Lai samazinātu finansiālo slogu, kādu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana rada atsevišķām pacientu grupām, NVD ir noteicis atsevišķas iedzīvotāju grupas, kurām nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums (to kompensē valsts).

 

Atbrīvotās pacientu grupas apskatāmas NVD mājaslapā.

SIA Vidzemes slimnīca sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem.

 

Tas, kādā mērā apdrošinātājs sedz samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, atkarīgs no pacienta veselības apdrošināšanas polises. 

 

Slimnīcai ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:

 1. Balta AAS
 2. BTA Baltic Insurance Company AAS
 3. Compensa Life Vienna Insurance Group SE 
 4. ERGO Life Insurance SE 
 5. Gjensidige Baltic AAS 
 6. InterRisk Vienna Insurance Group AAS
 7. IF P&C Insurance AS
 8. Seesam Insurance AS 

Stacionāros (dienas stacionāra un diennakts stacionāra) maksas pakalpojumus var saņemt tikai pēc garantijas vēstules saņemšanas (kurā apdrošinātājs garantē to, kādā apmērā tiks veikta pakalpojuma apmaksa). Ja apdrošinātājs plāno veikt tikai daļēju pakalpojuma apmaksu, atlikusī summa pacientam jāsedz pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas.

 

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārbaudīt vai apdrošināšanas kompānija apmaksā pakalpojumu vai pirms stacionāra medicīnisko pakalpojuma saņemšanas, apdrošinātājs nav izsniedzis garantijas vēstuli, plānoto pakalpojumu apmaksu pilnā apmērā veic pacients.

 

Pacients šādā situācijā pēc apmaksas veikšanas var iesniegt dokumentāciju savam apdrošinātājam, lai tas veiktu atmaksu.

 

Ar ārzemju apdrošināšanas kompānijām Slimnīca nesadarbojas.

Scroll to Top
Skip to content