Stacionārā rehabilitācija

Vidzemes rehabilitācijas centrs nodrošina diennakts stacionāra otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem multiprofesionālā programmā. Pakalpojumu var saņemt ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu.

Lai saņemtu pakalpojumu ir šādi kritēriji:

 1. pacientam ir akūta nespēja / invaliditāte un nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un aprūpe vai arī pacients ir pietiekami neatkarīgs, lai spētu par sevi parūpēties mājas apstākļos, bet nav iespējams nokļūt līdz ārstniecības iestādei, kur tiek sniegti rehabilitācijas pakalpojumi dienas stacionārā;
 2. medicīniskais vai ķirurģiskais stāvoklis ir stabils un līdzdalība terapijā ir iespējama;
 3. pacients ir spējīgs iesaistīties terapijas procesā vismaz divas stundas un ir motivēts to darīt;
 4. pacientam ir nepieciešams un tas gūs labumu no rehabilitācijas kursa multidisciplināras rehabilitācijas komandas uzraudzībā;
 5. akūtās ārstniecības procesā ir bijis progress vai ir citi pierādījumi par rehabilitācijas rezultātā gaidāmiem funkcionēšanas uzlabojumiem saprātīgā laika periodā (ir pietiekošs rehabilitācijas potenciāls);
 6. ir skaidri definēti rehabilitācijas mērķi konkrētajam ārstēšanās posmam;
 7. nav smagu kognitīvu traucējumu;
 8. pacientam atbilstoši SFK ir funkcionēšanas traucējumi vismaz divos aktivitāšu līmeņos;
 9. pacientam ir pietiekams sociālais atbalsts, kas ļauj plānot atgriešanos mājās pēc klīniski nozīmīgas funkcionēšanas uzlabošanās.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 1. Ikdienā lietojamie medikamenti
 2. Higiēnas piederumi
 3. Maiņas apģērbs- ērts, piemērots fizioterapijas nodarbībām, viegli uzvelkams un novelkams, ērti apavi

Lai saņemtu valsts budžeta apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu, pacientam jāuzrāda:

 1. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sagatavots izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr.027/u);
 2. personu apliecinošs dokuments;
 3. ja pacienta iemaksu vai citus izdevumus sedz kāda iestāde vai organizācija, šīs institūcijas izsniegta garantijas vēstule;
 4. izraksti no stacionāra, izmeklējumu rezultāti.

Pacienta iemaksa par valsts budžeta apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu ir 5EUR diennaktī.

Scroll to Top
Skip to content