Garīgā aprūpe

Kapela pacientu un viņu tuvinieku garīgās aprūpes vajadzībām A korpusa 1. stāvā

 

 

Kapela iekārtota speciāli tai paredzētā telpā un ērti sasniedzamā vietā 1. stāvā pirms ieejas Hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Īpašu noskaņu rada kristietības simbols pie sienas. Krusts ar ērkšķu vainagu tapis pēc Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Ineses Andersones ieceres un ar viņas aktīvu līdzdalību tās realizēšanā.

 

 

Pacientu tiesību likums, 3. pants, 5. punkts “Pacientam un viņa tuviniekiem ir tiesības saņemt garīgo aprūpi, kuru saskaņā ar kapelānu dienestu un reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem sniedz ārstniecības iestādes kapelāns.”

 

 

Mūsu slimnīcā garīgo aprūpi sniedz un reliģisko organizāciju darbību koordinē, profesionāla garīgās aprūpes speciāliste – sertificēta veselības aprūpes kapelāne Dace Soldāne, kura ir reģistrēta Ārstniecības atbalsta personu reģistrā un savā darbībā ievēro kapelānu Ētikas kodeksu https://kapelani.wordpress.com/etikas-kodekss/

 

“Pacientam un viņa tuviniekiem”, stāsta kapelāne Dace Soldāne, “ir tiesības, atrodoties slimnīcā, saņemt garīgo aprūpi neatkarīgi no viņa pasaules uztveres un reliģiskās piederības. Kapela kā atsevišķa un īpaša telpa ir piemērotākā vieta, kur šādu garīgo aprūpi sniegt, sarunājoties vai vienkārši uzklausot pacientus vai viņu tuviniekus. Esmu ļoti gandarīta, ka, iecerot jauno Hronisko pacienu aprūpes nodaļu, slimnīcas vadība atvēlēja telpu arī kapelai, kura pieejama ikvienam slimnīcas pacientam, viņu tuviniekam un arī pašiem darbiniekiem. Te ir vieta klusumam, lūgšanām, iespējai pabūt vienatnē un arī konfesionālām darbībām un rituāliem”.

 

Kapelāne D. Soldāne piedāvā sarunu konfidencialitāti, atbalstu un klātbūtni uztraukuma, sēru un zaudējumu gadījumos, pieņemšanu un iekļaušanu, palīdzību noteiktas konfesijas/reliģijas garīdznieka apmeklējuma organizēšanā, dievkalpojumu, piemiņas svētbrīžu, kristību un citu rituālu organizēšanu un koordinēšanu slimnīcas nodaļās un kapelā. Vairāk informācijas: https://kapelani.wordpress.com

 

Kapelānes apmeklējumu var pieteikt: iestājoties slimnīcā, jautājot ārstam, māsai, māsas palīgam vai klientu apkalpošanas speciālistam, piezvanot kapelānei D. Soldānei, mob.t. 26323168 vai ierodoties kapelānes kabinetā A korpusā, 1. stāvā pirms ieejas Hronisko pacientu aprūpes nodaļā pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 08.00-16.00.

Scroll to Top
Skip to content