Kontakti un darba laiks

LABORATORIJA


📍 Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads, Vidzemes slimnīcas C korpuss, 2. stāvs


☎️ 64202578

 

Analīžu pieņemšanas kabinets Valmierā, Jumaras ielā 195, 1. stāvs, 182. kabinets

Darba dienās plkst. 7.30-15.30

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts Valkā, Poliklīnika, Rūjienas ielā 3

Darba dienās plkst. 8.00-12.00

Procedūru kabinets Mazsalacā, Parka ielā 14, Mazsalacas slimnīca

Trešdienās plkst. 8.00-13.00

 

Laboratorijas vadītāja: Sandra Mikuļinoka

 

Vecākā biomedicīnas laborante: Iraida Ārgale


Pacientus pieņem ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ar veselības apdrošināšanas polisēm (ar ģimenes ārsta nosūtījumu).


Bez ģimenes ārsta nosūtījuma laboratoriskie izmeklējumi – maksas pakalpojums.


Mazturīgās un trūcīgās personas nav atbrīvotas no samaksas par analīžu stobriņiem un seruma iegūšanu!


Pacientu un medicīnas personāla drošībai paraugu noņemšanai tiek izmantotas vienreizējās lietošanas sistēmas.


Visiem izmeklējumu veidiem kvalitātes sistēmas ietvaros laboratorijā veic IKK kontroli un starplaboratoriju kontroli Lab quality Somijā un DG-KL Vācijā, iegūstot kvalitātes rādītājus, kas atbilst starptautiskiem standartiem.


Vidzemes slimnīcas laboratorija 2016. gadā ir novērtēta un akreditēta atbilstoši Latvijā atzītām Eiropas klīniski diagnostisko laboratoriju LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām.


Vidzemes slimnīcas laboratorija aizvadītā gada nogalē saņēmusi Eiropas Antimikrobās rezistences uzraudzības tīkla (EARS-Net) sertifikātu, kas apliecina tās kompetenci un spēju precīzi un nekļūdīgi noteikt mikrobu veidus analīžu paraugos un to jūtību pret antibiotikām.


Izmeklējumu rezultātus (testēšanas pārskatu) izsniedz 1 dienas laikā,
steidzamās (cito) analīzes – 1 stundas laikā.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Scroll to Top
Skip to content