Projekti

“Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē”

Projekta Nr.: 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 Projekta mērķis: Stiprināt Vidzemes slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību …

Lasīt vairāk →
Projekti

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru “

Projekta numurs: 9.3.2.0/17/I/006 Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot …

Lasīt vairāk →
Projekti

Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana sadarbības partnera ietvaros.

SIA “Vidzemes slimnīca” īsteno infrastruktūras attīstības projektus sadarbības partnera statusā speciālā atbalsta mērķa (SAM) Nr. 9.3.2. projektu 3.kārtas ietvaros. Sadarbības līgumi par infrastruktūras attīstības projektu …

Lasīt vairāk →
Projekti

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai”

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Vidzemes slimnīca” 21.08.2015. noslēdza līgumu Nr. Nr.­­­ LIAA/2015/VS/1 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par dalību projektā …

Lasīt vairāk →
Projekti

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, piederošajā ēkā -būves kadastra apz.

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, …

Lasīt vairāk →
Projekti

BEST TEAMS

Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services) Projekta saīsinātais nosaukums: BEST TEAMS …

Lasīt vairāk →
Scroll to Top
Skip to content