„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, piederošajā ēkā -būves kadastra apz.

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195,

Valmiera, LV-4201, piederošajā ēkā (būves kadastra apzīm”

Projekta līguma Nr.: KPFI-15.3/174

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu.

Projekta aktivitātes: Projekts paredz ēkas ārsienu siltināšanu C (poliklīnikas) korpusa 1.-7. stāvam, t.sk. arī jumta siltināšanu, un ēkas ārsienu siltināšanu B korpusa 1.-3. stāvam, t.sk. arī jumta siltināšanu. Darbu gaitā notiks ventilācijas sistēmas renovācija, piemērojotenergoefektīvās gaisa apmaiņas iekārtas – rekuperācijas. Plānota arī apgaismes lampu nomaiņa uz energoefektīvām – kvēlspuldzes tiks nomainītas uz energoefektīvajām LED lampām.

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 986 042,30, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējums ir EUR 708 977,16 un Vidzemes slimnīcas līdzfinansējums ir EUR 277 065,14.

Projekta ilgums: Darbu uzsākšanas termiņš ir 2014. gada jūlijs, projektu plānots pabeigt 2015. gada 31. janvārī.

Publikācijas: Saite –  Apstiprināts KPFI projekts

Scroll to Top
Skip to content