Projekti

Saules elektrostacijas izveide uz Vidzemes slimnīcas A un C korpusa jumta

Projekts īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” ietvaros. Projekta mērķis:  Izmantot videi draudzīgu, atjaunojamu enerģiju Vizdemes slimnīcā un samazināt izdevumus par elektroenerģiju. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tika izveidota saules elektrostacija no 260 gab. saules paneļu uz SIA “Vidzemes slimnīca” A…

Saules elektrostacijas izveide uz Vidzemes slimnīcas A un C korpusa jumta Read More »

“Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē”

Projekta Nr.: 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 Projekta mērķis: Stiprināt Vidzemes slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu. Projekta aktivitātes: Projekts paredz vērienīgu slimnīcas bijušā sporta zāles korpusa pārbūvi par Rehabilitācijas centru, kas nodrošinās  jau šobrīd sniegtās procedūras plašākās un funkcionālākās telpās,

“Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē” Read More »

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru “

Projekta numurs: 9.3.2.0/17/I/006 Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot Vidzemes slimnīcas kā reģionālas daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu, izlietojumu, pacientu drošības nodrošināšanu un vides pieejamību. Projekta aktivitātes: Bērnu slimību

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru “ Read More »

Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana sadarbības partnera ietvaros.

SIA “Vidzemes slimnīca” īsteno infrastruktūras attīstības projektus sadarbības partnera statusā speciālā atbalsta mērķa (SAM) Nr. 9.3.2. projektu 3.kārtas ietvaros. Sadarbības līgumi par infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu noslēgti ar SIA  “Cēsu klīnika”, SIA “Alūksnes slimnīca” un SIA “Limbažu slimnīca”,  SIA  “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”. Projektu ietvaros plānots iegādāties medicīnas tehnoloģijas Vidzemes slimnīcas infrastruktūras uzlabošanai. SIA “Cēsu

Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana sadarbības partnera ietvaros. Read More »

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai”

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Vidzemes slimnīca” 21.08.2015. noslēdza līgumu Nr. Nr.­­­ LIAA/2015/VS/1 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par dalību projektā „Partnerība biznesa konkurētspējai” (projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017), kas tiek īstenots saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2011.gada 26.janvārī noslēgto līgumu Nr.L-APA-10-0030. Projekta ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai” Read More »

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, piederošajā ēkā -būves kadastra apz.

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, piederošajā ēkā (būves kadastra apzīm” Projekta līguma Nr.: KPFI-15.3/174 Projekta mērķis: Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu. Projekta aktivitātes: Projekts paredz ēkas ārsienu

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, piederošajā ēkā -būves kadastra apz. Read More »

BEST TEAMS

Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services) Projekta saīsinātais nosaukums: BEST TEAMS Sadarbības projektu „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros īsteno Igaunijas Veselības padome (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca. Projekta termiņi:

BEST TEAMS Read More »

Scroll to Top
Skip to content