Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana sadarbības partnera ietvaros.

SIA “Vidzemes slimnīca” īsteno infrastruktūras attīstības projektus sadarbības partnera statusā speciālā atbalsta mērķa (SAM) Nr. 9.3.2. projektu 3.kārtas ietvaros.

Sadarbības līgumi par infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu noslēgti ar SIA  “Cēsu klīnika”, SIA “Alūksnes slimnīca” un SIA “Limbažu slimnīca”,  SIA  “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”.

Projektu ietvaros plānots iegādāties medicīnas tehnoloģijas Vidzemes slimnīcas infrastruktūras uzlabošanai.

SIA “Cēsu klīnika”

Projekta nosaukums:

“Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē”

Projekta Nr. :

9.3.2.0/18/I/019

Īstenotā aktivitāte:

Tehnoloģiju – videogastroskopa, videokolonoskopa, operāciju galda un divu ultrasonogrāfijas iekārtu iegāde SIA „Vidzemes slimnīcas” infrastruktūras uzlabošanai.

Finansējums:

SIA “Vidzemes slimnīcas” maksimālais pieejamais attiecināmais finansējums Projekta aktivitātes ieviešanai ir 146 560.50 EUR – ERAF finansējums 124 576.43 EUR, Valsts budžeta finansējums EUR 13 190.45, Sadarbības partnera finansējums 8 793.62 EUR

Vairāk par projektu:

http://www.cesuklinika.lv/lv/aktualitates/eraf/infrastrukturas-un-medicinas-tehnologiju-atjaunosana-cesu-klinika-un-medicinas-tehnologiju-iegade-vidzemes-slimnica-kvalitativu-veselibas-aprupes-pakalpojumu-nodrosinasanai-vidzeme-projekta-nr-932018i019

Publikācijas:

Parakstīts ERAF līgums par projekta realizāciju Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā

Jauns operāciju galds pacientu ērtībām un personāla darba vides uzlabošanai

Iegādātas jaunas medicīnas tehnoloģijas un iekārtas  (09.09.2019)

Jaunas iekārtas asinsspiediena un sirdsdarbības 24 h monitorēšanai 

Cēsu klīnikā uzstādīta jauna divu detektoru digitālā rentgena iekārta (25.05.2021)

SIA “Limbažu slimnīca”

Projekta nosaukums:

“Infrastruktūru un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Limbažu slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē.”

Projekta Nr. :

9.3.2.0/18/I/015

Īstenotā aktivitāte:

Tehnoloģiju – jaundzimušo reanimācijas galda ar NEOPUFF un mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas  iegāde SIA „Vidzemes slimnīcas” infrastruktūras uzlabošanai.

Finansējums:

SIA “Vidzemes slimnīcas” maksimālais pieejamais attiecināmais finansējums Projekta aktivitātes ieviešanai ir 43 968.00 EUR – ERAF finansējums 37 372.80 EUR, Valsts budžeta finansējums EUR 3 957.12, Sadarbības partnera finansējums 2 638.08 EUR

Publikācijas:

Atjaunos infrastruktūru un medicīnas tehnoloģijas SIA “Limbažu slimnīcā”un SIA “Vidzemes slimnīcā”

 

 

SIA “Alūksnes slimnīca”

Projekta nosaukums:

“Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA “Alūksnes slimnīca”, un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA “Vidzemes slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē”

Projekta Nr. :

9.3.2.0/18/I/017

Īstenotā aktivitāte:

Medicīnisko gultu ar matračiem iegāde SIA „Vidzemes slimnīcas” infrastruktūras uzlabošanai.

Finansējums:

SIA “Vidzemes slimnīcas” maksimālais pieejamais attiecināmais finansējums Projekta aktivitātes ieviešanai ir 102 592.00 EUR – ERAF finansējums 87 203.20 EUR, Valsts budžeta finansējums EUR 9 233.28, Sadarbības partnera finansējums 6 155.52 EUR

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

Projekta nosaukums:

“Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē”

Projekta Nr. :

9.3.2.0/18/I/016

Īstenotā aktivitāte:

Tehnoloģijas – apsildāma bērnu kopšanas galda iegāde SIA „Vidzemes slimnīcas” infrastruktūras uzlabošanai.

Finansējums:

SIA “Vidzemes slimnīcas” maksimālais pieejamais attiecināmais finansējums Projekta aktivitātes ieviešanai ir 12 000 EUR – ERAF finansējums 10 200.00 EUR, Valsts budžeta finansējums 1 080.00 EUR , sadarbības partnera finansējums 720.00 EUR

 

Scroll to Top
Skip to content