Saules elektrostacijas izveide uz Vidzemes slimnīcas A un C korpusa jumta

Projekts īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” ietvaros.

Projekta mērķis:  Izmantot videi draudzīgu, atjaunojamu enerģiju Vizdemes slimnīcā un samazināt izdevumus par elektroenerģiju.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tika izveidota saules elektrostacija no 260 gab. saules paneļu uz SIA “Vidzemes slimnīca” A un C korpusa jumtiem, tādējādi saražojot vismaz 80 MWh elektroenerģijas gadā, kuras tiks izmantotas 100% pašpatēriņam.

Projekta finansējums:

Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas EUR 85 094, no tām:

• Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna kapitālatlaide (30%) – EUR 25 528,20 eiro
• SIA „Vidzemes slimnīcas” līdzfinansējums – EUR 77 435,54 eiro

Kopējās projekta izmaksas EUR 102 963,74 eio.

Scroll to Top
Skip to content