Atjaunos infrastruktūru un medicīnas tehnoloģijas SIA “Limbažu slimnīcā” un SIA “Vidzemes slimnīcā”

SIA “Limbažu slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019.gada 31.janvārī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/19/I/015 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Limbažu slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē”. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvākus veselības aprūpes pakalpojumus Vidzemes reģionā, atjaunojot infrastruktūru SIA “Limbažu slimnīcā” un SIA “Vidzemes slimnīcā”.

SIA “Limbažu slimnīca” tiks atjaunota medicīnas tehnoloģiju bāzes iegādājoties jaunas tehnoloģijas. Retnegndiagnostikas iekārta nodrošinās kvalitatīvu, ātru un drošu diagnostikas pakalpojumu neatliekamās situācijās traumu gadījumos, onkoloģisko, sirds asinsvadu saslimšanu diagnostikai un novērošanai, kā arī bērniem dažādu veselības stāvokļu traucējumu diagnostikai. Elektrokardiogrāfijas iekārta tiks izmantota savlaicīgu sirds asinsvadu saslimšanu atklāšanai ,kā arī konstatēto saslimšanu uzraudzībai. Bērnu zobārstniecības kabineta aprīkojums nodrošinās un uzlabos kvalitāti un pieejamību valsts apmaksātam bērnu zobārtniecības pakalpojumam.

Lai nodrošinātu kvalitātes un drošības prasības, tiks veikta vienkāršotā renovācija retgendiagnostikas telpām ar kopējo platību 60,13 m², Klostera ielā 3,  kā arī bērnu zobārstniecības kabinetam ar kopējo platību 46,10 m²,  Klostera ielā 6a. Lai radītu drošu vidi, uzlabotu pakalpojuma pieejamību un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti prioritārajās jomās, poliklīnikas ēkā Klostera ielā 6a (ēkas kopējā platība 445,45 m²) tiks atjaunota apkures, ventilācijas sistēmas, apsardzes (t.sk. trauksmes drošības sistēma) un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.

Savukārt sadarbības iestādē SIA “Vidzemes slimnīca” tiks iegādāt un uzstādīts portatīvā mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta ar mērķi nodrošināt mākslīgo plaušu ventilāciju neatliekamās palīdzības pacientiem, kā arī divi jaundzimušo reanimācijas galdi ar elpināšanas/atdzīvināšanas iekārtu ar mērķi nodrošināt reanimācijas pasākumu veikšanu jaundzimušajiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 418 247,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 355 4823,75 EUR, valsts budžeta finansējums 37 639,35 EUR  un privātais (SIA “Limbažu slimnīca” un SIA “Vidzemes slimnīca”) finansējums 25 092,90  EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 30.janvārim.

Scroll to Top
Skip to content