Vidzemes slimnīcas statuss – Ģimenei draudzīgi

Vidzemes slimnīca jau otro reizi kļuvusi par vienu no 38 Latvijas uzņēmumiem, kas saņēmusi Labklājības ministrijas piešķirto  “Ģimenei draudzīgi” statusu, kas apliecina – savā ikdienas darbā tā ievēro ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus.

“Mēs kā darba devējs gandrīz 700 cilvēkiem”, uzsver Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “apzināmies, ka uzņēmuma darbību var ietekmēt ne tikai mūsu pacientu, bet arī darbinieku ģimene. Tādēļ vienlīdz svarīga ir ģimenei draudzīgas mikrovides veidošana uzņēmumā, gan arī ģimenei draudzīgu principu ievērošana attiecībā uz mūsu piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Būtiska ir vides pieejamība, telpu un aprīkojuma atbilstība ģimenes ar bērniem vajadzībām. Pie ieejas poliklīnikā labiekārtojām pagalmu ar marķētām auto stāvvietām personām ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī pagalmā ierīkojām uzbrauktuvi-nobrauktuvi. Veicot telpu pārbūvi, projektos paredzēts, ka palātas, speciālistu kabineti, tualetes un citas koplietošanas telpas pieejamas  personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar ratiņiem”.

Uzsverot augsti kvalificētu personālu kā vienu no slimnīcas vērtībām, veidota darbinieku apmācību un tālākizglītības politika, kas sevī ietver mācību, semināru un kursu apmaksu, kā arī stipendijas ārstiem rezidentiem un māsām.

Droša vide ir otra Vidzemes slimnīcas vērtība. Plānojot jaunu tehnoloģiju un medicīnisko iekārtu iegādi, telpu remontus un infrastruktūras uzlabošanu, svarīgs arguments ir pacientu drošība un ērta, droša darba vide personālam.

Vidzemes slimnīca iesaistās un arī pati iniciē sociālās aktivitātes, atbalstot skolēnu un jauniešu izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu, ieinteresējot par mediķa profesiju, organizējot bezmaksas profilaktiskus pasākumus senioriem un sagatavojot bezmaksas izglītojošus bukletus dažādu profilu pacientiem.

Rūpējoties par darbinieku veselību un veselīgu dzīvesveidu, iekārtotas velosipēdu stāvvietas, apmaksāta vingrošana grupā un peldēšanas nodarbības, kompensēta veselības apdrošināšanas polises iegāde.

Uzsverot ģimeni kā vērtību, darbinieku “labumu grozs” bagātināts ar pabalstiem un brīvdienām dažādās ģimenes situācijās papildu Darba likumā noteiktajam. Kolektīva saliedēšanas pasākumos laipni aicinātas piedalīties darbinieku “otrās pusītes” un bērni.

Lai darbinieki spētu labāk saskaņot darbu un ģimenes dzīvi, tiek nodrošinātas (kur to atļauj neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas 24/7 darba laika specifika) attālināta darba iespējas, mājas dežūras un elastīgais darba laiks.”.

Statuss “Ģimenei draudzīgi” tiek piešķirts uz vienu gadu.

Scroll to Top
Skip to content