Vidzemes slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas būvdarbi tika nodoti starpizvērtēšanai

Vidzemes slimnīcā Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas izbūves darbi tuvojas noslēgumam. Pirmdien, 30. oktobrī slimnīcā tika rīkota objekta nodošanas sapulce, tajā piedalījās gan slimnīcas administrācija, gan būvdarbu veicēji.

 

Objekta nodošanas laikā būvnieks informēja klātesošos par paveiktiem darbiem un prezentēja izbūvēto sistēmu darbības mehānismus. Komisija pieņēma veiktos būvdarbus un atzina tos par pieņemamiem. Tālāk Būvniecības valsts kontroles birojs novembra laikā pieņems lēmumu par tā nodošanu ekspluatācijā.

 

Esošais projekts tika īstenots ar mērķi paplašināt Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļu un iekārtot individuālos izolatorus atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām. Jaunais iekārtojums nodrošinās arī ergonomisku un ērtu darba vidi personālam.

 

“Projekta mērķis,” komentē Vidzemes slimnīcas Attīstības un mārketinga daļas vadītāja Jolanta Vaido, “ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus ārkārtējo situāciju gadījumos. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka esošās telpas bija kļuvušas par mazām augošo pacientu skaitam, tāpēc arī domājot par epidemioloģisko prasību izpildi, tika pieņemts lēmums realizēt šādu būvniecības projektu. Esam gandarīti, ka esam jau noslēguma etapā un drīz slimnīcas darbinieki varēs strādāt jaunās un modernās telpās.”

 

Pārbūves projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Nams”, būvdarbus veic SIA “Aimasa”.

 

Pārbūves darbi un  iekārtu iegāde tiek veikta Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/006  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Scroll to Top
Skip to content