Vidzemes slimnīcas mediķes saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstu

Šodien trīs Vidzemes slimnīcas mediķes saņēma Veselības  ministrijas augstāko apbalvojumu.

Ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa – par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākuma pildīšanu un ieguldījumu jauno speciālistu piesaistē darbam reģionā.

I.Ozoliņas daudzpusīgās zināšanas un pieredze organizatoriskajā darbā ir devusi lielu ieguldījumu Vidzemes slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un to klāsta papildināšanā, epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanā un jaunu speciālistu piesaistē. Īpaši tas izpaudās ārkārtējās situācijas laikā, kad ātri nācās pārorganizēt speciālistu darbu nodaļās un struktūrvienībās, pārvirzīt pacientu un apmeklētāju plūsmu slimnīcas telpās, ieviest epidemioloģiskās drošības prasības un aktualizēt tās atbilstoši situācijai.

Galvenā māsa, vecmāte Antra Kupriša – par ilggadēju un profesionālu darbu, medicīnas māsas profesijas popularizēšanu, darbinieku attīstības veicināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu veselības aprūpes jomā.

A.Kurpiša sniedz lielu ieguldījumu aprūpes personāla darba organizācijā ārkārtējās situācijas un karantīnas apstākļos Vidzemes slimnīcas nodaļās un struktūrvienībās, organizējot pacientu aprūpi atbilstoši jaunajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

Jau vairākus gadus A.Kupriša ir iesaistījusies nodarbību vadīšanā grūtniecēm, lai bērniņa gaidīšanas laiks, dzemdību process un pēcdzemdību aprūpe būtu saprotamāka jaunajai ģimenei.

Medicīnas māsa Gundega Kreile – par ilggadēju, profesionālu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus.

G.Kreile Vidzemes slimnīcā strādā 48 gadus. Būt māsai G. Kreiles gadījumā nozīmē atbildību pret pacientiem, pieredzi, kas palīdz tikt galā ar mainīgajām situācijām nodaļā, dzīves gudrību, kas ļauj saprasties ar pacientu tuviniekiem un atrast gandarījumu apziņā, ka tiek darīts ļoti nepieciešams darbs.

VM Atzinības rakstu ir saņēmusi arī ģimenes ārste un Vidzemes slimnīcas valdes locekle, Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne – par atbildīgu un pašaizliedzīgu rīcību, iesaistoties un organizējot preventīvo Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas darbu.

Lēmums par Atzinības rakstu piešķiršanu bija zināms jau pērnā gada novembrī, pirms Latvijas dzimšanas dienas, bet, ievērojot ārkārtējo situāciju un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apbalvojumu pasniegšana notika tagad un attālināti.

Scroll to Top
Skip to content