Vidzemes slimnīcas laboratorija saņem akreditāciju

Vidzemes slimnīcas laboratorija ir pārbaudīta un akreditēta atbilstoši Latvijā atzītām Eiropas klīniski diagnostisko laboratoriju standarta prasībām.

“Mēs kā akreditēta laboratorija,” stāsta laboratorijas vadītāja Sandra Mikuļinoka, “esam kompetenti veikt no cilvēka iegūta materiāla plaša spektra laboratoriskos izmeklējumus – hematoloģiskos, imunoloģiskos, imūnhematoloģiskos, klīniski ķīmiskos, mikrobioloģiskos un klīniskos. Saņemtā Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja apliecība ir dokumentāls apliecinājums, ka strādājam pēc labākajiem starptautiski atzītiem standartiem un ka mūsu sniegtie pakalpojumi ir droši un uzticami.”

Laboratorijas akreditācija, kā stāsta S. Mikuļinoka, ir laika un finanšu ietilpīgs process, kurā tiek izvērtēti visi tās pakalpojumi, darbinieku kvalifikācija un kompetences, aprīkojums un iekārtas, vides prasības (temperatūra telpās un ledusskapjos ar analīžu paraugiem, piemēram, tiek pārbaudīta un dokumentēta divreiz dienā) un jebkuras procedūras atbilstība standartiem.

Klīniski diagnostiskās laboratorijas Latvijā tiek akreditētas atbilstoši  LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām un ik gadu notiek to atkārtota pārbaude.

\"\"

Scroll to Top
Skip to content