Vidzemes slimnīcas komandai pievienojas 20 māsas palīgi

Vidzemes slimnīcas komandai pievienojas 20 māsas palīgi. Improvizētā izlaidumā, ņemot vērā īpašo apstākļu ierobežojumus, 20 māsas palīgi saņēmuši dokumentus par māsas palīga kvalifikācijas apguvi Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (SKMK).

“Tagad esam sasnieguši”, stāsta slimnīcas galvenā māsa Antra Kupriša,  “izvirzīto mērķi – no šā gada 1. jūlija Vidzemes slimnīcā pacientus turpmāk aprūpēs tikai diplomēti māsas palīgi”. Kā atzīst A. Kupriša, vairākums no absolventiem jau strādāja slimnīcā. Taču bez atbilstoša profesionālās kvalifikācijas dokumenta. Lai nebūtu jāzaudē ierastā darba vieta, darbiniecēm bijis jāsaņemas un jāmācās, turklāt valsts apmaksātā programmā.

Absolventes sveica Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, sakot paldies par viņu uzņēmību un drosmi. Jo, saprotams, ka nav bijis viegli savienot darbu ar mācībām, tomēr ieguvējas ir gan pašas, gan viss slimnīcas kolektīvs un pacienti. U. Muskovs izteica pateicību arī RSU SKMK par lielisko sadarbību un ieguldījumu reģionālo slimnīcu mediķu apmācībā.

“Esat veikušas pirmo pakāpienu”, uzrunājot absolventes, teica RSU SKMK Arodizglītības nodaļas vadītāja Ilze Gaile, “lai radītu vēl patīkamāku darba vidi, jo apmierināti pacienti ir tas, uz ko visi tiecamies. Paldies par uzcītību un to, ka šodien sveicam visas divdesmit, kuras uzsākāt studijas. Ja medicīna ir sirdslieta, aizmirstiet pases datus un turpiniet mācīties! Un vissirsnīgākos paldies aiznesiet saviem mājiniekiem, kuri jūs atbalstīja un palīdzēja šaubu brīžos.”

Katrai absolventei savs stāsts un motivācija

Tā Biruta Kvetkovska pirms 18 gadiem sākusi strādāt ķirurģijas nodaļā par slimnieku kopēju, amatu mācījusies darot,  par prasību studēt pat baidījusies domāt. Taču tagad esot ļoti laba apziņa, ka visu izdevies pagūt, kaut koledžā uzdotos mājas darbus visbiežāk pildījusi nakts dežūrās un prezentācijas bijušas vienkārši noformētas. Toties ķirurģijas programmā zinājusi teikt priekšā grupas biedrenēm un palīdzējusi apgūt ķirurģiskās manipulācijas. Izturēt slodzi palīdzējusi draudzīgā grupa un slimnīcas atbalsts studentēm, atmaksājot ceļa izdevumus.

Strādājot par aprūpētāju pansionātā, Maija Miķelsone uzzinājusi par mācību piedāvājumu koledžā un tajā saskatījusi profesionālās izaugsmes iespējas.  Turklāt ļoti uzrunājusi mācību un prakses organizācija – teorija Rīgā, prakse  Vidzemes slimnīcā. Te iepazinusi stacionāra nodaļu darbu un drīz mainījusi darba vietu, kļūstot par rehabilitācijas nodaļas māsas palīgu. Viņa ļoti novērtē to, ka darba devējs ļāvis apvienot darbu ar studijām, varējusi pelnīt, uzturēt ģimeni un mācīties, darba grafiki tikuši pielāgoti mācību norisei. “Savu izvēli nenožēloju ne brīdi”, saka Maija un atklāj, ka jau prāto par tālākmācīšanos.  

Ilva Leimane iepriekš bijusi pārdevēja, strādājusi dažādus darbus, medicīna šķitusi sapnis, kuram nav lemts piepildīties. Tad radiniece no tagadējās grupas izstāstījusi par iespēju mācīties koledžā. Prakses Vidzemes slimnīcā tikai apstiprinājušas: jā, es gribu te strādāt. Kopš pērnā decembra viņa strādā ķirurģijas nodaļā.  

Līdzīgs stāstāmais Janai Spalviņai no Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas. Padsmit gadus strādājusi bērnudārzā, bet prātā un sirdī doma par mediķa darbu. Kad izlasījusi sludinājumu un studiju nosacījumus, iesniegusi dokumentus. Prakses laikā pārliecinājusies, ka slimnīca ir viņas īstā vieta.

Ar RSU SKMK Vidzemes slimnīca sadarbojas jau vairākus gadus, daudzi slimnīcas darbinieki savas profesijas pamatus ir apguvuši tieši šajā mācību iestādē. Lai sadarbību paceltu vēl augstākā kvalitātē, 2017. gadā starp Vidzemes slimnīcu un RSU SKMK tika noslēgts sadarbības līgums par studentu un izglītojamo profesionālās ievirzes nodrošināšanu, paredzot, ka teorētiskās mācības notiek koledžā Rīgā, bet prakses studenti iziet Vidzemes slimnīcā. Līdz šim RSU SKMK absolvējušas jau četras Vidzemes slimnīcas māsas palīgu grupas.

Scroll to Top
Skip to content