Vidzemes slimnīcai – 45!

1975. gada 19. decembrī Jumaras ielā 195 svinīgi tika atklāta jaunuzceltā ārstniecības iestāde – Valmieras slimnīca. Tiem laikiem moderna celtne ar darbiniekiem, pacientiem un apmeklētājiem ērtu infrastruktūru. Mediķu komandu veidoja augstas raudzes speciālisti, pašaizliedzīgi sava darba entuziasti ārsti, māsas, sanitāri. Tika ieviestas jaunas tehnoloģijas, jaunas ārstēšanas un operēšanas metodes, piesaistīti jauni speciālisti.

Ir paskrējuši 45 gadi, bet iepriekšminētie teikumi joprojām ir aktuāli un raksturo Vidzemes slimnīcas šodienu. Bet jau citā, daudz augstākā līmenī. Tagad esam reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca, kas sniedz diennakts palīdzību ne tikai reģiona iedzīvotājiem. Mūsu komandu veido vairāk par 700 darbiniekiem. Kopā esam viens no lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem reģionā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā diennaktī tiek sniegta palīdzība vidēji 66 iedzīvotājiem, stacionārā pērngad ārstējām 13 358 pacientus, bet ambulatorā palīdzība sniegta 42110 personām. Šogad septīto gadu pēc kārtas mūsu dzemdību nodaļā piedzimuši vairāk par tūkstoš bērniem.

Tie ir tikai skaitļi, taču tos nodrošina spraigs kvalificētu speciālistu komandas ikdienas darbs. Profesionāls un izglītots darbinieks ir Vidzemes slimnīcas vērtība, kas jaunajos apstākļos ieguvusi papildu nozīmi visas sabiedrības veselības nodrošināšanā. Rūpējoties par savējiem, kas teju gadu strādā paaugstināta riska un emocionālas spriedzes apstākļos, turpinām nodrošināt personālam gan iespējas tālākizglītoties, parūpēties par veselību un apmeklēt darba devēja apmaksātās sporta nodarbības, gan saņemt finansiālu atbalstu dzīves grūtākos brīžos.

Vudzemes slimnīcai 45 gadu jubilejas  gads bijis īpašu izaicinājumu un paaugstinātas slodzes, ātras rīcības un neordināru lēmumu laiks. Tomēr, neskatoties uz to, ka nācās operatīvi veikt epidemioloģiskai drošībai nepieciešamos pasākumus un izmaiņas darba organizācijā, turpinām sniegt gan neatliekamo medicīnisko palīdzību, gan ārstējam stacionāra pacientus, saglabājot arī ambulatoro pakalpojumu pieejamību.

Papildus paaugstinātas slodzes apstākļiem gadu no gada slimnīca attīstās,  ievieš jaunus pakalpojumus, piesaista zinošus speciālistus, pārbūvē nodaļas. Tieši tāda ir slimnīcas ikdiena – dinamiska, mainīga, arvien uz augšu un attīstību paģēroša, lai mūsu pacienti varētu saņemt aizvien plašāku pakalpojumu klāstu tuvāk savai dzīves vietai un ārstēties vēl drošākā vidē.

“Slimnīcas izaugsmē”, uzsver Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “klātesoši ir ne tikai darbinieki, bet arī mūsu pacienti un  sadarbības partneri. Kopīgā darbā augam un atrodam arvien jaunas attīstības iespējas. Tāpēc mūsu dzimšanas dienā pateicos gan darbiniekiem, gan visiem iesaistītajiem uzņēmumiem un personām. Kopīgi ar lepnumu varam atskatīties uz labajiem darbiem – esam atjaunojuši infrastruktūru gandrīz visās stacionāra nodaļās un paplašinājuši endoskopiju nodaļu. Drīzumā telpas vērs izremontētie ambulatoro speciālistu kabineti.  Ik gadu finanšu līdzekļi novirzīti jaunu tehnoloģiju iegādei, darbinieku zināšanu papildināšanai un algu fonda palielināšanai. Esmu pārliecināts, ka, par spīti esošajai situācijai un mainīgajiem ārējiem apstākļiem, kopā mēs paveiksim vēl daudz paliekoša un sasniegsim  savus nākamos attīstības mērķus!”

Visiem zināmo apstākļu dēļ šo slimnīcas jubileju nesvinam kopīgā pasākumā, bet katrs uzņēmuma darbinieks saņem īpašu dāvanu. Tā tapusi daudzu roku darba rezultātā – gluži tāpat kā darbinieku ikdiena, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, diagnosticējot, ārstējot un aprūpējot mūsu pacientus un veicot visu nepieciešamo viņu aprūpes nodrošināšanai. Lai darbiniekiem veselība un izturība, gādājot par cilvēku veselību un dzīvību!

Attēlā: svētku sajūta tomēr ir!  (no kreisās): ķirurģijas nodaļas māsas Jana Kiršblate un Ilze Dārziņa saņēmušas uzņēmuma jubilejas dāvanu.

Scroll to Top
Skip to content