Vidzemes slimnīcā uzsākts ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

Lai paaugstinātu Vidzemes slimnīcas A un B korpusa energoefektivitāti, uzlabotu vides pieejamību un veidotu drošāku vidi apmeklētājiem un darbiniekiem, 12.jūlijā, pirmajā būvsapulcē, parakstīts objekta pieņemšanas un nodošanas akts un jau šonedēļ tiks uzsākti A un B korpusa fasādes  pārbūves darbi.

Projekta ietvaros tiks siltinātas ēku ārsienas, pārbūvēti jumti, remontēti ieejas mezgli, nostiprinātas ēkas korpusa un pamata konstrukcijas un atjaunotas inženierkomunikācijas, vizuāli saglabājot slimnīcas vēsturiskās arhitektoniskās formas.

Lai nodrošinātu telpās pacientiem un personālam  komfortablu vidi, kā arī samazinātu energoresursu patēriņu, tiks nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvēta ventilācijas gaisa ieņemšanas sistēmas.

Uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos un ģimenēm ar mazuļiem ratiņos, tiks pārbūvēts A korpusa ieejas mezgls, paredzot nobrauktuvi.

“Ēkas pārbūve bija nepieciešama ne tikai lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, bet arī lai uzlabotu ēkas drošību un ilgtspēju,” uzsver  Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs.  “Atjaunošanas darbiem gatavojāmies jau no 2016. gada, kad izstrādājām pirmo projekta versiju. Šogad precizējām  vajadzības un  saņēmām labas ziņas par valsts finansējuma piešķiršanu pārbūves darbu uzsākšanai.”

Pārbūves projekta autors  ir SIA “Virtu”, pārbūves darbus veiks SIA “Aimasa”, būvuzraudzību – SIA “Marčuks”.  Darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Kopējās projekta izmaksas nepilni 3 miljoni eiro. Finansējums paredzēts  no augstas gatavības investīciju projektu atbalsta programmas.

FOTO:
No kreisās puses: SIA “Aimasa” būvdarbu vadītājs Edgars Eglītis,  SIA “Aimasa” valdes priekšsēdētājs Sandris Apsītis, SIA “Virtu” valdes priekšsēdētāja Anda Kursiša,   SIA “Marčuks” būvuzraugs Ingus Paeglis,  SIA “Vidzemes slimnīca” būvdarbu projektu vadītājs Jānis Tupreinis.

Scroll to Top
Skip to content