Vidzemes slimnīca saņēmusi Valsts darba inspekcijas Atzinības rakstu

Vidzemes slimnīca saņēmusi Valsts darba inspekcijas Atzinības rakstu par piedalīšanos labās prakses balvā “Zelta ķivere” par veiktajiem darba aizsardzības pasākumiem, kas ietekmē darbinieku produktivitāti un uzņēmējdarbību.

Mūsu slimnīcas pieteikumā lepojāmies ar ieviestajiem elastdrošības pasākumiem, kas, modernizējot darba attiecības, padara darba gaitas interesantas ne tikai darba devējam, bet arī darbiniekiem. Runājām par slimnīcas sniegtā materiālā un psihoemocionālā atbalsta mehānismiem, veselības veicināšanas pasākumiem un katra darbinieka labbūtības lomu kvalitatīvu ārstniecības procesu nodrošināšanā.

Vidzemes slimnīca šajā konkursā piedalījās otro gadu. Konkursa žūrijā bija pārstāvji arī no Labklājības ministrijas, Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

Attēlā:  Dagnija Baldiņa ar saņemto Atzinības rakstu kopā ar Napo (darba drošības personāžs no filmiņām par darba drošību) un Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi.

Dagnija Baldiņa,

Vidzemes slimnīcas Personāla vadības daļas darba aizsardzības vecākā speciāliste

Scroll to Top
Skip to content