Vidzemes slimnīca dalās pieredzē zinātniskā konferencē

Vidzemes slimnīcas Kvalitātes vadības daļas vadītāja Inga Zariņa un klīniskā farmaceite Inga Mauliņa piedalījās Zinātniskā konferencē “Atbildīga antibiotiku lietošana un infekciju kontrole slimnīcās: izaicinājumi, lai novērstu nākamo pandēmiju”. Mūsu kolēģu prezentācijas tēma – “Vidzemes slimnīcas paveiktais infekciju kontroles un antimikrobiālās rezistences mazināšanas jomā” tika sagatavota, balstoties uz vairāku pētījumu rezultātiem un bija viena no divām reģionālo slimnīcu prezentācijām.

Atzīstot pētāmās problēmas aktualitāti arī Vidzemes slimnīcā, prezentācijas autores iepazīstināja ar infekciju kontroles norisi un tās veicējiem, ārstēšanās vidi un risku mazināšanas pasākumiem – gultas klāšanas standartu, vienota parauga darba apģērba komplekta nēsāšanas, izsniegšanas, nodošanas un aprites kārtību, telpu uzkopšanas standartiem, analizēja roku dezinfekcijas līdzekļu un antimikrobo līdzekļu izlietojumu dinamikā pa gadiem un multirezistento baktēriju izplatību slimnīcā, skaidroja iemeslus, kāpēc tika izveidota antimikrobo līdzekļu pārvaldības grupa un kāds ir tās darbības rezultāts. Kā atzina dr. Inga Zariņa, valmieriešu prezentāciju Rīgas kolēģi un speciālisti uzteikuši par vērtīgajiem ieteikumiem un paškritiskajām atziņām procesa pilnveidošanai.

Pasākums tiešsaistē tika īstenots Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Stiprinot atbildīgu antibiotiku lietošanu un infekciju kontroli Latvijas slimnīcās: nacionāls jauktu metožu pētījums” ietvaros.

Scroll to Top
Skip to content