Topošās māsas uzsāk jauno mācību gadu

Šodien mācības uzsāka Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (SKMK) 23 studentes, kuras medicīnas māsas profesiju apgūs praksei pietuvinātā vietā Valmierā, Vidzemes slimnīcā, kur sadarbībā ar SKMK tiek īstenota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Māszinības”.

Teorētiskās mācības notiks koledžā Rīgā, prakses studenti izies Vidzemes slimnīcā. Pilna laika studiju ilgums ir 3 gadi.

Koledžas pārstāves – studiju nodaļas vadītāja Liene Veitnere, programmas “Māszinības” direktore Inga Odiņa un studiju procesa plānotāja Laura Riekstiņa bija ieradušās  Vidzemes slimnīcā un jaunās studentes iepazīstināja ar mācību procesa organizāciju, lekciju un nodarbību sarakstu, pārbaudījumu un eksāmenu kārtību, mācību iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un darbu e-studiju vidē.  Vidzemes slimnīcas vecākā māsa Antra Kupriša topošās māsas mudināja pilnībā izmantot lielisko iespēju mācīties praksē balstītā vidē un atgādināja, ka vairākas tagad jau trešā kursa studentes, kuras apgūst māsas profesiju SKMK, veiksmīgi iekļāvušās Vidzemes slimnīcas kolektīvā un strādā par medicīnas asistentēm. Runātāju kopīgais novēlējums: “Izturību iemācīties palīdzēt citiem!”

Statistikai: no 23 jaunajām studentēm šobrīd Vidzemes slimnīcas darbinieces ir četras – podoloģe, administratore un divi māsu palīgi. Pavisam grupā ir 6 valmierietes, pārējās studentes ieradušās no Valkas, Priekuļiem, Cēsīm, Limbažiem, Inčukalna.

Scroll to Top
Skip to content