Tikšanās ar LVSADA pārstāvjiem

Lai pārrunātu situāciju veselības aprūpes nozarē un stiprinātu sociālo dialogu, 20. jūlijā Vidzemes slimnīcā tikās Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) pārstāvji un  Vidzemes slimnīcas vadība un  arodorganizācijas arodkomiteja.

Tikšanās laikā Vidzemes slimnīcas arodorganizācijas priekšsēdētāja Inta Sīka dalījās ar pozitīvo sadarbību ar Vidzemes slimnīcas vadību, aizstāvot darbinieku ekonomiskās un profesionālās intereses. Vidzemes slimnīcas Personāla vadības daļas vadītāja Sanita Kandele prezentēja viesiem Vidzemes slimnīcas “Labumu grozu” , Koplīgumu, kā arī pārrunāja slimnīcā papildus plānotos atbalsta mehānismus darbiniekiem, kā arī diskutēja par atalgojuma politiku.

Attēlā (no kreisās)- LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja Inga Rudzīte, LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris, Vidzemes slimnīcas arodorganizācijas priekšsēdētāja Inta Sīka, Vidzemes slimnīcas valdespriekšsēdētājs Uģis Muskovs, LVSADA priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa

Scroll to Top
Skip to content