Rīgas Stradiņa universitāte kļūst par Vidzemes slimnīcas dalībnieku

Lai stiprinātu un uzlabotu sadarbību jauno ārstu sagatavošanā un piesaistē, zinātniskās pētniecības un cilvēkresursu attīstībā, šodien  parakstīts dalībnieku līgums par Rīgas Stradiņa universitātes kā jauna, t.i. trešā, dalībnieka piesaisti Vidzemes slimnīcai (līdz šim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” bija divi dalībnieki – Valmieras pilsētas pašvaldība un Valkas novada dome).

Attēlā brīdis pirms līguma parakstīšanas (no kreisās): Viesturs Zariņš, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos, Jānis Baiks, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs, Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs, Guntis Bahs, Rīgas Stradiņa universitātes Veselības studiju prorektors profesors, Guna Poikāne, Vidzemes slimnīcas valdes locekle, Ventis Beķeris, Vidzemes slimnīcas valdes loceklis

Scroll to Top
Skip to content