Rokasgrāmata – atbalsts ģimenēm slimu tuvinieku aprūpē

Arī Vidzemes slimnīcā pieejama rokasgrāmata ģimenēm slimu tuvinieku aprūpei “Laiks doties mājās”, ko izdevis fonds “Kopā mainām pasauli”. Izdevumā koncentrētā veidā apkopota informācija par svarīgākajiem jautājumiem, kādi rodas ģimenēm, kad pēc tuvinieka izrakstīšanas no slimnīcas viņam jāturpina ārstēšanās, nepieciešama rehabilitācija vai vajadzīga profesionāla palīdzība dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Rokasgrāmatu veido vairākas sadaļas:

  • “Pirms doties mājās” (kādi dokumenti jāsaņem izrakstoties, tālruņa numuri un dienesti, kuriem lūgt palīdzību, ja nepieciešama medicīniskā aprūpe mājās, medicīniskā rehabilitācija vai sociālā aprūpe mājās, vai tehniskie palīglīdzekļi),
  • “Personīgā drošība esot mājās” (ieteikumi, kā parūpēties par drošību un labsajūtu savās mājās, piem., novērst paslīdēšanas un paklupšanas riskus),
  • “Veselības aprūpe mājās” (kā saņemt un kas sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu),
  • “Medicīniskā rehabilitācija” (iestādes visā Latvijā, kur pieejami medicīniskās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi un ar kādām diagnozēm tie saņemami pacienta mājās),
  • “Sociālā aprūpe mājās” (paredzētie pakalpojumi un to apmaksas kārtība),
  • “Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā” (pakalpojumu veidi, personas, kas tiesīgas tos saņemt, dokumenti un iestādes, kur jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai),
  • “Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums” (iegādes un nomas iespējas, kontaktinformācija par nodrošinātājām iestādēm),
  • “Zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība” (pilnībā vai daļēji valsts apmaksātu medikamentu un higiēnas preču saņemšanas kārtība),
  • “Paliatīvā aprūpe” (pakalpojuma saņemšanas kārtība stacionārā vai ambulatori),
  • “Invaliditātes noteikšana” (pirmreizējās un atkārtotās invaliditātes ekspertīzes noteikšana un nepieciešamie dokumenti).

Rokasgrāmata ģimenēm slimu tuvinieku aprūpei pieejama Vidzemes slimnīcas stacionāra nodaļās (vaicāt nodaļas virsmāsai vai administratorei) un informācijas stendā poliklīnikā 1. stāvā.

Fonda “Kopā mainām pasauli”  mērķis ir nodrošināt sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu par veselības jautājumiem, organizēt pacientu ar ilgstošām saslimšanām un viņu tuvinieku apmācības pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, aprūpes konsultāciju sniegšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

 

 

Scroll to Top
Skip to content