Par medicīnisko izziņu izrakstīšanu

Arī SIA “Vidzemes slimnīca” uz ārkārtējās situācijas laiku apturēta medicīnisko atzinumu un izziņu izsniegšana par veselības pārbaudēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par apsardzes darbību, detektīvdarbību, ieroču apriti, pirotehnisko izstrādājumu apriti, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu civilām vajadzībām apriti, kā arī par ceļu un kuģošanas līdzekļu satiksmi.

SVARĪGI – minēto medicīnisko atzinumu un izziņu, kuru darbība beidzas ārkārtējās situācijas laikā, izmantošanas termiņš ir trīs mēneši pēc ārkārtējās situācijas beigām (pamatojums: 2020. gada 6. aprīlī, Veselības ministra rīkojums Nr. 75).

Par  izziņu izsniegšanu un medicīnisko komisiju  darbības atsākšanos – sekojiet  līdzi  aktuālajai  informācijai  www.vidzemesslimnica.lv!

Scroll to Top
Skip to content