Pacientu pieredzes novērtēšana Vidzemes slimnīcas poliklīnikā

Kopš marta Vidzemes slimnīcā uzsākta pacientu pieredzes novērtēšana Vidzemes slimnīcas poliklīnikā, saņemot ārstu/speciālistu konsultācijas. Pacientu pieredzes aptaujas dati tiek analizēti apkopotā veidā un ir pilnīgi anonīmi.

Mēs esam ļoti pateicīgi pacientiem, kuri ir izteikuši savu viedokli. Lai gan respondentu skaits pašlaik vēl nav tik liels, lai varētu izvērtēt katru profilu (atkarībā no ārsta specialitātes) atsevišķi, tomēr mēs vēlamies atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem/komentāriem, kas tikuši minēti komentāru sadaļā.

 

Izvēlējāmies 3 visbiežāk pieminētās problēmas/jautājumus, kas satrauc mūsu pacientus:

 

  • Autostāvvietu trūkums

Mēs esam lietas kursā par šo problēmu, kas jau ilgstoši rada problēmas gan pacientiem, gan slimnīcas darbiniekiem, tomēr slimnīcas teritorijas likumiskās lietošanas tiesības ir ļoti ierobežotas. Līdz ar to paplašināt automašīnu stāvvietas pašlaik nav iespējams, lai gan teritorijas labiekārtošanas plāns ir sagatavots. Tā realizācija atkarīga no zemes īpašnieka un Valmieras novada pašvaldības teritorijas plānojuma un turpmākajiem lēmumiem. Ļoti ceram, ka pēc iespējas drīzāk varēsim paplašināt autostāvvietas.

 

  • Valsts apmaksāto pakalpojumu rindu garums

Tas, cik daudz valsts apmaksātu vizīšu/ izmeklējumu pieejams ārstniecības iestādē, ir atkarīgs galvenokārt no valsts piešķirtā finansējuma apjoma (atsevišķu pakalpojumu gadījumā – speciālista trūkums). Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un darbu ārstiem, tiek nodrošināti maksas pakalpojumi. Vidzemes slimnīca dara visu un regulāri komunicē ar NVD, lai varētu palielināt finansējumu tieši valsts apmaksātu pakalpojumu nodrošināšanai.

 

  • Informatīvie ekrāni ar ārstu pieņemšanas laikiem poliklīnikas reģistratūrā

Tehnisku iemeslu dēļ kādu laiku tik tiešām nebija pieejama šī informācija, kas iepriekš tika atspoguļota uz ekrāniem poliklīnikas reģistratūrā. Tomēr, redzot, ka pacientiem šī informācija ir svarīga, informatīvo ekrānu darbība tuvāko nedēļu laikā tiks atjaunota.

 

Aktuāli parādās arī citi jautājumi, bet mēs iespēju robežās pakāpeniski uz visiem ar laiku sniegsim komentārus/skaidrojumus no savas puses.

Aicinām visus, kuri šaubās par to, vai aptaujas rezultātus ņem vērā, tomēr aizpildīt anketas, jo katrs komentārs tiek pārskatīts. Jo lielāka būs pacientu atsaucība, jo lielākas mūsu iespējas uzzināt, kas pacientiem ir aktuāli un kas ir jāuzlabo.

 

Tuvākajā laikā ir plānots uzsākt novērtēt pacientu pieredzi arī attiecībā uz izmeklējumiem, kas veikti poliklīnikā.

Scroll to Top
Skip to content