Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmēros 2020. gadā

Sākot ar 2020.gada 1. janvāri spēkā stājušies grozījumi*, kas paredz izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Visiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu summas ir samazinātas, izņemot līdzmaksājumu par ģimenes ārsta apmeklējumu personām līdz 65 gadu vecumam.

Pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta personām no 65 gadu vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā noteikts 1 eiro. Savukārt personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas vizīti paliek nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem ir samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no šī gada – 4 eiro. Līdzīgi samazinājies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu ārstniecības iestādēs līdzmaksājums paliek nemainīgs – 10 eiro. Par ārstēšanos aprūpes nodaļās vai gultās un no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības līdzšinējo 7,11 eiro vietā pacienta līdzmaksājums ir 7 eiro.

Pacienta līdzmaksājums datortomogrāfijas izmeklējumiem bez kontrastvielas, sākot ar 1. janvāri ir 14 eiro, nevis 14, 23 eiro. Par izmeklējumu ar kontrastvielu 21, 23 eiro vietā jāmaksā 21 eiro. Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas līdzšinējo 28,46 eiro vietā jāmaksā 28 eiro, bet par izmeklējumu ar kontrastvielu līdzšinējo 35, 57 eiro vietā, jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, trūcīgas personas un citas. Plašāka informācija par pacientu līdzmaksājumiem, tostarp no pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju grupām, pieejama NVD mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv/ sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumi”– “Pacienta līdzmaksājumi”.

*Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

Avots: NVD

Scroll to Top
Skip to content