Labi rezultāti insulta pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā

Jaunākais Veselības inspekcijas (VI) pētījums par insulta pacientu ārstēšanu Latvijā liecina: Vidzemes slimnīcai ir labi rezultāti insulta pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā. 2018. gadā Vidzemes slimnīcā ārstējušies 348 pacienti ar išēmisku insultu, no kuriem 21% veikta tromba šķīdināšana trombolīze. Tas ir trešais labākais rezultāts aiz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas. Savukārt pacientu mirstība ar išēmisku insultu bijusi 9,5%, kas ir otrs labākais rezultāts valstī.

Vidzemes slimnīcā Insulta vienība strādā no 2005.gada. Tiek nodrošināta  neirologa un datortomogrāfijas pieejamība 24 stundas diennaktī, kas ievērojami uzlabo pacientu drošību un ārstēšanas rezultātus. Tikpat svarīgi, ka izdevies saīsināt laiku pacienta aprūpei uzņemšanas nodaļā, īpaši pievēršot uzmanību laika posmam no pacienta iestāšanās līdz datortomogrāfijas izmeklējumam un trombolīzes uzsākšanai.

Pozitīvi novērtēts, ka Vidzemes slimnīcā insulta pacientiem pirmo 48 stundu laikā tiek uzsākta agrīna rehabilitācija. To nodrošina multidisciplināra speciālistu komanda – fizikālās un medicīnas rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, māsas, māsu palīgi. Arvien vairāk pieejamas arī inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdz ātrāk atgriezt cilvēku pilnvērtīgai dzīvei. Pacientu anketēšanas rezultāti  uzrāda ļoti labu novērtējumu par saņemtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem un tālākās rīcības plānu. Par insulta vienības uzteicamo sniegumu  jāsaka paldies visam neiroloģijas nodaļas kolektīvam, virsārstei  dr.Ligitai Belasovai, kā arī Rehabilitācijas centra un rehabilitācijas nodaļas kolektīvam un virsārstei dr. Ārijai Zvaigznei.

Latvija, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, uzrāda samērā augstus mirstības rādītājus pēc insulta, tāpēc Latvijā šim jautājumam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un VI veica pētījumu ar mērķi izvērtēt augstās mirstības iemeslus 30 dienu laikā pēc diagnozes noteikšanas, noskaidrot insulta pacientu virzību pirmajā stundā no NMPD izsaukšanas, kā arī izvērtēt insulta vadlīniju ievērošanu. Pētījumā tika vērtētas slimnīcas, kurās ir insulta vienība, kā arī citas stacionārās ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses

Dr. Inga Ozoliņa,

Vidzemes slimnīcas ārstnieciskā direktore

Scroll to Top
Skip to content