Izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī

Ar 1. maiju stāsies spēkā izmaiņas Vidzemes slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādī, kas papildināts ar vairākiem jauniem pakalpojumiem, kā arī daļai līdzšinējo maksas pakalpojumu   palielinātas cenas atbilstoši faktiskajām pakalpojumu izmaksām.

Atsevišķu speciālistu maksas konsultāciju cenas ir pieaugušas, kas skaidrojams ne tikai  ar faktisko izmaksu pieaugumu, bet arī ar to, ka vizītes laikā veiktie izmeklējumi turpmāk tiks  iekļauti cenā. Piemēram, saņemot ginekologa konsultāciju, cenā iekļauta arī ultrasonogrāfijas veikšana.  Sekojoši  pacientam turpmāk būs jāmaksā tikai viena konkrēta un paredzama summa.

Lai padarītu cenrādi vieglāk izprotamu pacientiem, no tā atsevišķi izdalīti pakalpojumi juridiskām personām. Tādējādi visi pakalpojumi, kas saistīti ar ārstniecību, ir vienuviet un pacientam ērti atrodami.

Jaunais cenrādis:

Maksas pakalpojumi Valmiera

Maksas pakalpojumi Rūjiena

Maksas pakalpojumi Valka

Laboratoriskie izmeklējumi

Reklāma_zāles īre_dezinfekcija

Scroll to Top
Skip to content