Vidzemes slimnīcai 3. vieta konkursā “Izcila darba devēja DNS 2019”

Vidzemes slimnīca saņēmusi 3. vietu nominācijā “Radoša pieeja atlasē” un Pateicību personālvadības projektu konkursā “Izcila darba devēja DNS 2019”, ko rīko personāla vadības konsultāciju uzņēmums “Eiro Personāls”.

Pateicība Vidzemes slimnīcai piešķirta par īpašu ieguldījumu reģionālā mērogā, piesaistot jaunos speciālistus un noturot esošos.

Ar godalgoto vietu nominācijā “Radoša pieeja atlasē” novērtēts darbs ārstniecības personāla atlasē, kas mūsdienās ir īpaši komplicēta. Vidzemes slimnīca to plāno un vada ar mērķi – piesaistīt kompetentus speciālistus ārstniecībā un radīt sabiedrībā drošības sajūtu par kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu pieejamību.

Vidzemes slimnīca konkursā piedalījās otro reizi, bija vienīgā ārstniecības iestāde ar savu unikālo darba specifiku un vienīgais reģionālais uzņēmums.

Pavisam konkursā piedalījās 23 uzņēmumi ar 30 pieredzes stāstiem četrās nominācijās – personāla atlasē, novērtēšanā, apmācībā, darba devēja tēla veidošanā.

Sanita Kandele,

Personāla vadības daļas vadītāja

Scroll to Top
Skip to content