Ekonomikas ministra darba vizīte Vidzemes slimnīcā

Šodien darba vizītes ietvaros Valmierā Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro ar Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītāju Jāni Vitenbergu apmeklēja arī Vidzemes slimnīcu.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs viesiem prezentēja slimnīcu kā vienu no lielākajiem darba devējiem Valmierā un lielāko daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēju reģionā, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību, sniedz stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, diagnostiskos izmeklējumus, medicīnisko rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi mājās, iepazīstināja ar slimnīcas ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem dinamikā, svarīgākajiem stratēģiskajiem mērķiem, realizētajiem un procesā esošajiem uzņēmuma attīstības projektiem.

“Viesus interesēja”, komentē U. Muskovs “slimnīcas kā uzņēmuma attīstības redzējums, energoefektivitātes paaugstināšanai veiktās un plānotās darbības un citi uzņēmējdarbības vidi uzlabojošie pasākumi”.

Attēlā (no kreisās) Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Vidzemes slimnīcas valdes locekle Līva Immermane, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs.

Scroll to Top
Skip to content