Dr. Klauni – asins donori

Arī Vidzemes slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļā ieradās dr. Klaunu saimes piederīgās – dr. Rozīte un d. Babulis, lai ziedotu asinis, kā šonedēļ to dara viņu kolēģi citviet Latvijā.

Tas esot komandas darbs un rūpīga gatavošanās – dr. Babulis skaidro faktu, ka abām izrādās pilnīgi vienāds hemoglobīna līmenis un abas asins ziedo ceturto reizi! Un visiem maza jautrība, kad māsiņa atzīstas, ka, uzmetot acis atnācējām, nodomājusi, ka tā tantiņa velti nākusi, jo viņas vecumā asins vairs nevar ziedot… Bet dr. Babulim prieks, ka tik precīzi ietērpusies. Un abām donorēm gandarījums par labi paveikto asins ziedošanas “operāciju”.

Scroll to Top
Skip to content