Atklāta pārbūvētā Rehabilitācijas nodaļa

Šodien, turpinot realizēt Vidzemes slimnīcas infrastruktūras sakārtošanas projektu, klātesot Valmieras pašvaldības vadītājam J. Baikam, būvniekiem, Veselības ministrijas pārstāvjiem, Centrālās finanšu līguma aģentūras pārstāvjiem, kolēģiem no  citām ārstniecības iestādēm, pēc pārbūves notika Rehabilitācijas nodaļas atklāšana slimnīcas A korpusa 1. stāvā. Lai uzlabotu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un attīstītu šo pakalpojumu klāstu, kā arī paaugstinātu komforta līmeni pacientiem un labiekārtotu darba vidi personālam, Rehabilitācijas nodaļas stacionāra daļas atrašanās plānota  blakus Rehabilitācijas centra telpām. Nodaļā iekārtotas ērtas palātas  pacientiem un darba telpas speciālistiem – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, audiologopēdam.

“Šī ir ilgi gaidīta diena”, atzina Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs ,”gan personālam, gan pacientiem. Realizējot nodaļu telpu pārbūves projektu, cenšamies veidot pēc iespējas ērtu un drošu vidi, lai maksimāli varētu attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem. Esmu pārliecināts, ka jaunajās telpās pilnībā attaisnosies teiciens par to, ka pat sienas ārstē.” U. Muskovs teica lielu paldies pārbūves projekta autoriem SIA “Nams”, būvniekiem pilnsabiedrībai “Bazalsco”, būvuzraugam “Firma L4” un visiem, visiem, kas iesaistījās, lai labi iecerētais tikpat adekvāti izdotos.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis, uzteicot nodaļas apskatē redzēto, uzsvēra Vidzemes slimnīcas vadības stilu – nevis saņemt naudu un pēcāk gudrot, kā to izlietot, bet allaž gatavībā turēt kādu projektu, vīziju un ideju, lai tad pieliktu spēkus un pūles, rodot finansējumu, lai  attīstu slimnīcu par modernu reģionālu ārstniecības iestādi.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks savā apsveikuma uzrunā atzina – redzams, ka arī šo projektu iecerot un īstenojot, padomāts ne tikai par pacientu komfortu, bet arī personālam ērtu un vizuāli gaumīgu vidi.

Rehabilitācijas centra virsārste Ārija Zvaigzne, sakot paldies slimnīcas vadībai un projekta vadības komandai, vislielāko pateicību veltīja kolēģiem, kuri savā aizņemtībā un darbu steigā atrada laiku piedalīties projekta pilnveidošanā, to maksimāli pietuvinot medicīniskās rehabilitācijas specifikai.

Nodaļas atklāšanu ar spēka vārdiem, dziesmām un jaunas telpas iesvaidīšanu ar latviskiem rituāliem, ieskaitot raibi rudu kaķēnu, vadīja folkloras kopa “Mežābele”. Pārbūvēto gaiteni rotā attēli, kuros fotogrāfs Raivo Sarelainens iemūžinājis piedāvātos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Kā košs akcents pasākuma laikā tapa stilizētu ziedu gleznojumi, kuru veidošanā katrs klātesošais tika laipni aicināts pielikt savu roku.

Pārbūves darbi   tiek veikti Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/006  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, kuru līdzfinansē  Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā, bet 9% ir valsts budžeta finansējums.

 

Scroll to Top
Skip to content