Par Vidzemes slimnīcas valdes locekli kļuvis dr. Andis Krūmiņš

Par Vidzemes slimnīcas valdes locekli konkursa kārtībā kļuvis dr. Andis Krūmiņš. Viņš absolvējis Rīgas 1. vidusskolu, studējis Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē, ieguvis ārsta psihiatra sertifikātu.

Dr. A. Krūmiņš strādājis par pasniedzēju Latvijas Universitātes Paula Stradiņa Medicīnas koledžā, vadījis bezpeļņas organizāciju “Latvijas Radioloģijas attīstības fonds” speciālistu apmācības atbalstam, strādājis par Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru, ārstējis pacientus Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, konsultējis pacientus klīnikā “DiaMed”, iesaistījies citu veselības aprūpes nozares ilgtspējīgas attīstības projektu izstrādē un vadībā  vairākos uzņēmumos.

“Ceru, ka mana līdzšinējā pieredze”, saka A. Krūmiņš, “izpratne par ārstniecības iestādes darbu un sistēmu kopumā būs ieguvums Vidzemes slimnīcai, par kuru līdz šim esmu uzklausījis labas un perspektīvas atsauksmes. Ikviens uzņēmums šobrīd sastopas ar izaicinājumiem, kas skar attīstības un ilgtspējas jautājumus, kuru pamatā ir investīcijas, pašvaldības iesaiste un personālresursu piesaiste. Esmu pārliecināts, ka veiksmīgi iekļaušos Vidzemes slimnīcas komandā un ar savu pienesumu veicināšu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību”.

Scroll to Top
Skip to content