Inta Kezika fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste