Atklats_konkurs_sterilizatora_iegade_AR_GROZIJUMIEM