Vienkāršotās renovācijas kartes aktualizēšana un autoruzraudzības līguma noslēgšana