Vienkāršotās renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildība „Vidzemes slimnīca” ēkā