Vidzemes slimnīcas virtuves bloka fasāžu vienkāršotās atjaunošanas un pagrabstāva telpu pārbūves būvdarbu būvuzraudzība, id nr.vs 2020/27