Vidzemes slimnīcas virtuves bloka fasāžu vienkāršotā atjaunošana un pagrabstāva telpu pārbūve, id nr. vs 2020/26