Vidzemes slimnīcas esošās gaisapmaiņas sistēmas optimizācija, id nr. vs 2021/11