Vidzemes slimnīcas C korpusa logu nomaiņa, id nr. vs 2021/33