Vidzemes slimnīcas C korpusa apkures sistēmas pārbūve, ID Nr. VS 2018/38