Vidzemes slimnīcas B korpusa siltummezgla pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība, id nr. vs 2020/02