Vidzemes slimnīcas B korpusa siltummezgla pārbūve, id nr. vs 2021/09