Vidzemes slimnīcas A un B korpusa fasāžu un jumta pārbūves būvuzraudzība, id nr. vs 2021/16