Vidzemes slimnīcas A un B korpusa fasāžu un jumta pārbūve, id nr. vs 2021/15