Uroloģisko medicīnisko materiālu iegāde, id nr. vs 2022/18