Telpu pielāgošana datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai un personāla darba vietu nodrošināšanai- tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi, id nr. vs 2021/30