Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”